# Artikelnavn Forfatter Bladnummer Side Størrelse
10126 Konsekvenser af lavere støjgrænse langs motorveje

Allan Jensen - Rambøll Danmark AS

2023/03 11 4 Vis
10125 Fra 7 til 3367 køretøjer dagligt – trafiktælling på Sebbersund Bro

Jørgen Burchardt -

2023/03 8 3 Vis
10124 Beplantningen skal fremme biodiversitet, klimasikring og æstetik

Michael Aakjer Nielsen - Vejdirektoratet , Elin Bendixen - Schønherr A/S , Jørgen Becker-Christensen - Schønherr A/S , Mette Riis - Vejdirektoratet

2023/03 4 4 Vis
10123 Hollandske erfaringer som Danmark kan drage nytte af

Rob Eenink -

2023/03 3 1 Vis
10122 TEMA - Fodgængertrafik

Kim Andersen - WSP

2023/02 0 0 Vis
10121 TEMA - BROER OG TUNNELLER

Vibeke Wegan - Vejdirektoratet

2023/02 0 0 Vis
10120 Opfindsomhed og lavpraktiske løsninger hjalp med effektiv renovering af lejer

Mads Faudel - JORTON Bro

2023/02 54 4 Vis
10119 Der er fremtid i fodgængermobilitet

Anette Jerup Jørgensen - KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen , Nina Moesby Bennetsen - KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen

2023/02 50 4 Vis
10118 Mange unge erstatter gåturen med kørsel på el-løbehjul i Norge

Søren Brønchenburg -

2023/02 49 1 Vis
10117 Ny vejledning for sandsynlighedsbaseret beregning af broers bæreevne – kan bidrage til mere bæredygtighed

Christian von Scholten - Vejdirektoratet , Claus Pedersen - Rambøll , Joan Hee Roldsgaard - Rambøll , Alex Hansen - Vejdirektoratet

2023/02 46 3 Vis
10116 Virtuel inspektion er ikke science fiction

Hans-Åge Cordua - Vejdirektoratet , Emilie Dittmer Hartwich - Vejdirektoratet , Natasha Lykke Barnes - COWI A/S , Morten Zinck - COWI A/S

2023/02 42 4 Vis
10115 Bæredygtighed, computerkraft og pizza

Timo Harboe Zollner - Rambøll A/S , Sara Almstedt - Rambøll A/S

2023/02 39 3 Vis
10114 Hvorfor skal der være så mange forhindringer på fortove?

René Aggersbjerg - Landinspektørfirmaet LE34

2023/02 36 3 Vis
10113 Nyheder fra den vejjuridiske verden

René Aggersbjerg - Landinspektørfirmaet LE34

2023/02 33 3 Vis
10112 Idéer til en national gåstrategi med inspiration fra Norge

Karen Marie Lei - WSP Danmark , Søren Brønchenburg -

2023/02 30 3 Vis
10111 Håndtering af uheld og hændelser i Limfjordstunnelen

Emelie Bjerkander - Vejdirektoratet

2023/02 26 4 Vis
10110 Den nye Storstrømsbro rejser sig ud af Storstrømmen

Niels Gottlieb - Vejdirektoratet , Ulrik Winther Blindum - Vejdirektoratet , Barbara Boesen MacAulay - Vejdirektoratet

2023/02 22 4 Vis
10109 Kender du en vejingeniør?

Eva Kartholm - VEJ-EU

2023/02 21 1 Vis
10108 Gang er kortdistancens universalmiddel

Jan Luxenburger - Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik , Lars Lindenberg - Plan Gruppen , Tenna Tychsen - Plan Gruppen

2023/02 18 3 Vis
10107 Bro-specifik vurdering af trafiklaster for at øge brokonstruktioners teoretiske levetid

Kevin Frederik - Arup

2023/02 14 3 Vis