Titel: Dansk Vejtidsskrift - Synspunkt
Hovedemne: Månedens synspunkt
Bladnummer: 1991/03
Artikelnummer: 31
Forfattere: Klaus Bønløkke - Roskilde Amtskommune
PDF: PDF