Titel: Hvad skal du være opmærksom på ved skift af PM-system eller tilstandsdata?
Hovedemne: Vejbelægninger
Bladnummer: 2023/04
Artikelnummer: 10159
Forfattere: Susanne Baltzer - Vejdirektotatet , Klaus Verner Nielsen - Sweco A/S
Artikelen er desværre ikke tilgængelig som pdf