Titel: Slaggegrus og BSM sparer CO2 i ny adgangsvej til Lynetteholmen
Hovedemne: Vejbelægninger
Bladnummer: 2023/04
Artikelnummer: 10157
Forfattere: Finn Thøgersen - Vejdirektoratet , Ole Grann Andersson - Teknologisk Institut , Torben Boes Overgaard - Boes Consulting , Søren Dyhr-Jensen - Afatek A/S
Artikelen er desværre ikke tilgængelig som pdf