Titel: Hvordan støjgenerne fra vejtrafik kan reduceres! Ny håndbog
Hovedemne: Støjbekæmpelse
Bladnummer: 2023/03
Artikelnummer: 10137
Forfattere: Lene Nøhr Michelsen - Vejdirektoratet , Torben Holm Pedersen - FORCE Technology , Christer P. Volk - FORCE Technology , Hans Bendtsen - FORCE Technology
Artikelen er desværre ikke tilgængelig som pdf