Titel: Mulighedsstudie om overdækning af motorveje
Hovedemne: Støjbekæmpelse
Bladnummer: 2023/03
Artikelnummer: 10130
Forfattere: Anette Jensen - Vejdirektoratet , Jakob Fryd - Vejdirektoratet
Artikelen er desværre ikke tilgængelig som pdf