Titel: Ny vejledning for sandsynlighedsbaseret beregning af broers bæreevne – kan bidrage til mere bæredygtighed
Hovedemne: Broer og tunneler
Bladnummer: 2023/02
Artikelnummer: 10117
Forfattere: Christian von Scholten - Vejdirektoratet , Claus Pedersen - Rambøll , Joan Hee Roldsgaard - Rambøll , Alex Hansen - Vejdirektoratet
Artikelen er desværre ikke tilgængelig som pdf