Titel: Den nye Storstrømsbro rejser sig ud af Storstrømmen
Hovedemne: Broer og tunneler
Bladnummer: 2023/02
Artikelnummer: 10110
Forfattere: Niels Gottlieb - Vejdirektoratet , Ulrik Winther Blindum - Vejdirektoratet , Barbara Boesen MacAulay - Vejdirektoratet
Artikelen er desværre ikke tilgængelig som pdf