Titel: Bro-specifik vurdering af trafiklaster for at øge brokonstruktioners teoretiske levetid
Hovedemne: Broer og tunneler
Bladnummer: 2023/02
Artikelnummer: 10107
Forfattere: Kevin Frederik - Arup
Artikelen er desværre ikke tilgængelig som pdf