Titel: Åbne mobilitetsdata til deling via Trafikstyrelsens Nationale AdgangsPunkt – på vej mod MaaS?
Hovedemne: ITS
Bladnummer: 2023/01
Artikelnummer: 10099
Forfattere: Tove Hels - Dansk Vejforening , Søren Sørensen - SFMCON ApS
Artikelen er desværre ikke tilgængelig som pdf