Titel: Køretøjsdata før, nu og i fremtiden
Hovedemne: ITS
Bladnummer: 2023/01
Artikelnummer: 10087
Forfattere: Jonas Hammershøj Olesen - COWI A/S , Thomas Jansson - Connected Cars A/S
Artikelen er desværre ikke tilgængelig som pdf