Titel: Skal vi spare på strømmen til trafiksignalanlæggene?
Hovedemne: Signalanlæg
Bladnummer: 2022/12
Artikelnummer: 10075
Forfattere: Michael Sørensen - Via Trafik , Lene Krull - Vejdirektoratet , Morten Lind Jensen - Via Trafik
Artikelen er desværre ikke tilgængelig som pdf